Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 Poczet flagowy towarzyszy społeczności uczniowskiej podczas ważnych wydarzeń szkolnych.