Sekretariat szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Osobą odpowiedzialną za prace administracyjno-biurowe jest pani  Anna Supryn.