Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Elżbieta Baran- poniedziałek, piątek 12.50-13.35