Zajęcia utrzymane w duchu sportowo-religijnym dla uczniów klasy V odbywają się w każdy piątek w godz.13.40-14.25. Opiekunem uczniów jest ks.Krzysztof Marszałek.