Dyrektor szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności upoważniony nauczyciel. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

 

Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców.

 

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

 

Kadra Szkoły

Kadra naszej szkoły liczy 15 osób, w tym 9 nauczycieli i 6  pracowników obsługi i administracji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem pedagogicznym i innymi pracownikami.