INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej informuje, że opłata za dożywianie za miesią czerwiec 2022 r. wynosi 35 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 06.06.2022 r.

Nr rachunku :

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej

29 8707 0006 0013 7878 2000 0003