INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej informuje, że opłata za dożywianie za miesiąc maj 2022 r. wynosi 42,50 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 09.05.2022 r.

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej

29 8707 0006 0013 7878 2000 0003