Za pierwowzór Święta Kobiet należy uznać związane z kultem płodności i macierzyństwa rzymskie Matronalia, które w starożytności przypadały na pierwszy tydzień marca. W tym czasie antyczne ludy świętowały początek roku, a mężowie obdarowywali swoje wybranki prezentami.

W czasach nowożytnych Dzień Kobiet odbył się po raz pierwszy 18 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowany przez Socjalistyczną Partię Ameryki po słynnych nowojorskich protestach kobiet domagających się równego traktowania w miejscu pracy, prawa do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych. Historykom jednak nie udało się jednak ostatecznie ustalić bezpośrednich przyczyn organizacji obchodów.

 W naszym kraju zwyczaj hucznego obchodzenia  Dnia Kobiet upowszechnił się w komunistycznej Polsce do tego stopnia, że było traktowane niemalże jak święto państwowe wykorzystywane do PRL-owskiej propagandy. Zniesienie oficjalnych obchodów Dnia Kobiet nastąpiło w 1993 roku na polecenie ówczesnej polskiej premier, Hanny Suchockiej.

Mimo to w naszej szkole wciąż jest to dzień, kiedy chłopcy ze wszystkich klas okazują swoje względy koleżankom i obdarowują je drobnymi upominkami: kwiatami, pamiątkami, szkatułkami. O paniach pracujących w szkole zadbali też panowie, koledzy z pracy, a samorząd umieścił na szkolnej gazetce życzenia dla wszystkich kobiet i kobietek.