W bieżącym roku szkolnym klasa czwarta uczestniczy w Programie  Aktywni-Błękitni-szkoła przyjazna wodzie.

Celem programu jest wzrost świadomości uczniów i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej, wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody   i rozwijanie nawyku dbania o stan środowiska. Po kilku lekcjach o wodzie oraz  uczestniczeniu w webinarium "Wody podziemne", przyszedł czas na sprawdzenie stanu czystości "naszej" rzeki  Piskornicy. W tym celu udaliśmy się na lekcję w terenie. Zaprosiliśmy również rodziców, aby  wzięli udział w sprzątaniu śmieci  nie tylko w rzece, ale również wokół niej.

 

Pamiętajcie!

Troska o środowisko w  którym żyjemy, a szczególnie o wodę jako źródło życia, powinna być przedmiotem zainteresowania nas wszystkich. Woda to największy skarb na Ziemi!