Dnia 6 czerwca 2022r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową.

Do egzaminu przystąpiło 37 uczniów klas IV-VII. Na prawidłowym przebiegiem czuwał przedstawiciel policji- młodszy aspirant Tomasz Szymczak. Przywitał zebranych uczniów, opowiedział o swoich spostrzeżeniach dotyczących zachowań nierozważnych rowerzystów oraz przypomniał o obowiązkowym wyposażeniu  roweru. Uczniowie wcześniej zaliczyli część teoretyczną związaną z przepisami ruchu drogowego. Okres pandemii sprawił, że wielu uczniów z niecierpliwością czekało na pierwszy dokument uprawniający do samodzielnego poruszania się pojazdem jednośladowym po drogach publicznych. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzamin. Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi…