Czas rozwinać skrzydła

 

Zgodnie z tradycją 1 września 99 uczniów naszej szkoły rozpoczęło nowy rok nauki. Msza święta w parafialnym kościele zgromadziła zarówno uczniów jak i ich rodziców oraz nauczycieli. Po niej odbyła się część oficjalna, podczas której pani dyrektor Anna Krupa zapoznała uczniów z najistotniejszymi informacjami o przydziale wychowawców, sal lekcyjnych i innych zmianach funkcjonowania placówki w bieżącym roku szkolnym. Na zakończenie życzyła wszystkim powodzenia i zapału do nauki. Spotkanie z wychowawcami miało charakter mniej oficjalny i wiązało się okazywaniem emocji po dwóch miesiącach nieobecności w grupie klasowej.