W bieżącym roku ósmoklasiści przygotowali inscenizację „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Są to utwory interesujące nie tylko dlatego, że pochodzą z kanonu lektur.

Tak to wyjaśnia w swoim przesłaniu pan prezydent Andrzej Duda: Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm (…) -fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, (…) którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą . (…) Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa.  Uczniowie komentowali ponadczasowe przesłanie utworów, sygnalizowali zagadnienie winy i kary, emocjonowali się tajemniczym nastrojem dzieł. Z zainteresowaniem śledzili cechy języka ballad powstałych 200 lat temu. Z pewnością nie było to ich ostatnie zetknięcie z twórczością naszego narodowego wieszcza.