Tydzień akcji profilaktyki dla chorób zakaźnych- 12-16 października.

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży,dlatego też w naszej szkole podjęliśmy inicjatywę obchodów tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych.Każda klasa przygotowała wspólny plakat popularyzujący wiedzę o sposobach zapobiegania chorobom, śledziła z uwagą wpływ szczepień na ograniczenierozwoju wirusów, popularyzowała wiedzę o zdrowym odżywianiu i potrzebie aktywności fizycznej. Na zakończenie akcji 16 września pani pielęgniarka Danuta Wysokińska  zwróciła się do społeczności szkolnej i wygłosiła krótki referat na temat zapobiegania zakażeniom. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw każdego człowieka.