10 listopada cała społeczność szkolna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” i o godzinie 11.11. odśpiewała hymn państwowy.

Był to jednocześnie wstęp do uroczystego apelu przygotowanego przez uczniów klasy ósmeji piątej poświęconego 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie prześledzili dzieje naszego narodupodczas zaborów, przypomnieli o patriotycznych postawach naszych przodków w obronie języka i religii. Złożyli młodzieńczy hołd wszystkim walczącym o niepodległość i wyrazili  swoje odczucia związane z Polską. Dumnie wybrzmiały słowa młodzieży, która deklarowała miłość do Ojczyzny, jej języka, barw narodowych
i godła. Najmłodsi przybyli na apel z chorągiewkami i kotylionami i chociaż treść wystąpienia była raczej dla nich trudna w odbiorze, słuchali w skupieniu i z uwagą. Powodem do zadowolenia był też fakt , że niemal wszyscy uczniowie uczcili to święto galowym strojem. Na zakończenie pani dyrektor Anna Krupa podziękowała uczniom i gratulowała pięknie przygotowanej uroczystości.