Kolejny rok wytężonej pracy za nami

 

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Był to trudny rok dla wszystkich- zmagania ze zmianami edukacyjnymi w szkolnictwie. Kolejny i ostatni rok, kiedy nie mamy absolwentów w szkołach podstawowych.

Pani dyrektor Anna Krupa serdecznie podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły za ich pracę i zaangażowanie. Dyrektor Biura Oświaty- pan Robert Kwaśniewski osobiście uczestniczył w wydarzeniu naszej szkoły. Świadectwa z wyróżnieniami, nagrody pieniężne i książkowe, podziękowania były kwintesencją całej rocznej pracy uczniów. W tym roku szkolnym siedmioro uczniów uzyskało średnią powyżej 5.0 oraz bardzo dobre zachowanie- co stanowiło podstawowe kryterium do stypendium w wysokości 100 zł. Są to: Filip i Mikołaj Budzyński, Oliwia Pepaś, Łukasz Szczepaniak, Alicja Budzyńska, Łucja Adamczyk, Krystian Rożko. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku. 

Samorząd Uczniowski ogłosił wynik konkursu na ” Najsympatniejszego nauczyciela”. Największą popularnością wśród naszych uczniów cieszy się ks.Krzysztof Marszałek. Statuetka została wręczona w trakcie Mszy Świętej.