Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej jest jedną ze szkół podstawowych w Gminie Niedźwiada. W skład obwodu szkolnego wchodzą wsie: Brzeźnica Książęca, Kol. Brzeźnica Książęca, Kol. Zabiele i Zabiele. Szkoła zajmuje budynek składający się z części "starej"- osiem sal lekcyjnych - i "nowej", którą jest sala gimnastyczna.


     W otoczeniu szkoły znajduje się zestaw boisk do gier sportowych, plac zabaw i boisko rekreacyjne. Szkoła jest ważnym centrum oświatowo - kulturalno - sportowym wsi. Ze względu na swoje położenie geograficzne (zachodnia część Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego) może pełnić funkcję punktu noclegowego i bazy wypadowej do zwiedzania regionu. W okolicy istnieje możliwość wynajęcia autokaru.

Więcej: O szkole

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja

Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności upoważniony nauczyciel. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły.

Więcej: Dyrektor Szkoly

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców.

 

Więcej: Rada Rodziców

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 3-4 nowe klasy pierwsze, wśród nich oddziały integracyjne. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte, w tym klasy integracyjne i klasa sportowa. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy szóste. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas integracyjnych oraz klas sportowych.

Więcej: Oddziały i klasy

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej: Koła i zajęcia

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole mamy szeroką gamę zajęć dodatkowych- koła zainteresowań, zajęcia dodaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rewalizacyjne i logopedyczne.

Więcej: Koła zainteresowań

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy

Witam dzis w naszej szkole......kategoria

Więcej: Aktualności