W czasach zaborów okoliczne tereny znajdowały się pod zaborem rosyjskim. Władze carskie nie zezwalały na nauczanie w języku polskim. Odbywało się tajne nauczanie prowadzone przez miejscowego organistę. W 1915 r. Dzięki staraniom ks. Kimaczyńskiego utworzono prywatną szkółkę z jedną nauczycielką, z której powstała szkoła państwowa, a w  1927 roku szkoła trzyklasowa.


           W latach 1925 - 1926 pracująca na terenie wsi nauczycielka, Marcelina Romanowska, zakupiła z własnych środków budynki gospodarcze, następnie zaadoptowane na pomieszczenia szkolne. Budynek ten w latach 1952 - 1953 został odkupiony przez miejscowe społeczeństwo. Nauka trwała w nim do 14.11.1965 roku, kiedy oddano do użytku nową szkołę zbudowaną dzięki staraniom byłego kierownika
Pana Mariana Tomasiewicza.


           Do wprowadzenia reformy oświaty - 01.09.1999 r. szkoła była szkołą ośmioklasowa z dwiema filiami: w Zabielu i w Kol. Brzeźnicy Książęcej, które rozwiązano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.


    Obecnie Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej jest szkołą sześcioklasową. We wrześniu 1997 roku została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna (12m/24m/6m) z pełnym zapleczem sportowo-socjalnym. Sala gimnastyczna powstała z inicjatywy Zarządu Gminy Niedźwiada przy wsparciu finansowym i organizacyjnym nieżyjącego już byłego nauczyciela szkoły, posła Pana Ryszarda Kalbarczyka.