Informacje dla Rodziców i Opiekunów Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

 Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

 Zmagania sportowe 6 szkół Gminy NIedźwiada.

 Wyróżnienie dla Ali w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

 Pogadanka z pielęgniarką na temat zdrowia.