"Nie ma śmieci, są surowce".

Międzynarodowa  Akcja  Sprzątania Świata przypada w tym roku w trzeci weekend września. Mottem przewodnim kolejnej edycji jest hasło ”Nie ma śmieci, są surowce”. Celem akcji jest propagowanie nieśmiecenia i segregowania odpadów. Należy uświadomić uczniom, że śmieci to nie odpady, ale wartościowy surowiec , który można kilkukrotnie przetwarzać.