Dnia 16 października 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do pobijania rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo -oddechowej. Uczniowie i pracownicy szkoły wykonywali masaż serca w określonym czasie na 5 fantomach. W akcji brało udział 124 uczestników. Prowadzenie prawidłowego masażu nadzorowali zaproszeni goście tj. Danuta Wysokińska- pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie oraz Grzegorz Budzyński i  Adam Niedziela z Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie - Wydział Ruchu Drogowego i Prewencji. Akcja poprzedzona była krotką lekcją przypominającą o kluczowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. Odpowiedzialni za przygotowanie przedsięwzięcia : Elżbieta Baran i Teresa Oniszko.