Warto się wsłuchać w bieg historii - takie motto przyświecało akademii szkolnej

Jak co roku w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku mija dokładnie 99 lat od wydarzeń, które przywróciły Polakom wolną i niepodległą ojczyznę. Okoliczności tego niezwykle doniosłego wydarzenia przypomnieli uczniowie klasy IV. Zaprezentowana przez nich część artystyczna skłoniła społeczność szkolną do refleksji nad zawiłą historią Polski oraz przypomniała zebranym bohaterstwo i heroizm naszych przodków, którzy w walce o niepodległość niejednokrotnie poświęcili własne życie. Trud i ofiara żyjących pod zaborami Polaków zobowiązuje nas do solidnej pracy na rzecz Polski i troski o dobro wspólne.

11 listopada 2017 roku uczniowie zaprezentowali się również przed szerszą publicznością. W tym ważnym dla Polaków dniu wystąpili ze swoim przekazem w kościele Św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej.