Nowi użytkownicy dróg- uczniowie klasy IV zdali egzamin na Kartę Rowerową

Dnia 29 maja odbył się praktyczny egzamin na Kartę Rowerową dla uczniów klasy IV. Do egzaminu podeszło 19 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwało dwoje przedstawicieli policji: starsza posterunkowa Agata Teter oraz młodszy aspirant Robert Kozicki. Udzielili cennych rad, zanim uczniowie ruszyli na trakt rowerowy. Od miesiąca uczniowie zdobywali wiedzę teoretyczną na temat budowy i konserwacji roweru, znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego. Odbyła się również pogadanka z panią Danutą Wysokińską na temat udzielania pierwszej pomocy.
Wszyscy uczniowie pozytywnie zaliczyli egzamin na Kartę Rowerową. Gratulujemy wszystkim, nowym użytkownikom dróg. Pamiętajcie, Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.