INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej informuje, że opłata za dożywianie za miesiąc styczeń 2022 r. dla oddziału przedszkolnego wynosi 47,50 zł  

(19 dni x 2,50 zł).

Wpłaty należy dokonać do dnia 13.01.2022 r.

UWAGA !!! Informacja na temat wysokości opłaty za dożywianie klas I-VIII zostanie zamieszczona w dn. 10.01.22 r.

 

Nr rachunku :

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej

29 8707 0006 0013 7878 2000 0003