Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej w roku szkolnym 2016/2017 jest
mgr Anna Krupa. Stanowisko piastuje od 2007 roku.