Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018:

 

 • język polski, biblioteka - Renata Bocian

 • język angielski, muzyka  V,VI-  Edyta Włoch

 • matematyka, zajęcia komputerowe/informatyka, zajęcia techniczne/technika -  Agnieszka Pietrzela

 • wychowanie fizyczne  - Emilia Demucha

 • przyroda V - Anna Krupa

 • przyroda IV,VI/biologia VII - Elżbieta Gajos
 • historia, wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Wronisz
 • geografia VII, logopedia - Przemysław Pawlas
 • język niemiecki VII - Teresa Szkodzińska
 • fizyka, chemia VII - Agata Budzyńska
 • plastyka, muzyka IV,VII- Sylwia Osik-Mazurek
 • religia - ks. Krzysztof Marszałek

 • edukacja wczesnoszkolna III - Małgorzata Woźniak

 • edukacja wczesnoszkolna II - Teresa Oniszko

 • edukacja wczesnoszkolna I - Emilia Demucha
 • wychowanie przedszkolne 0 - Elżbieta Baran

 

Galeria zdjęć: