Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022:

 • język polski  - Małgorzata Chlebiej
 • język angielski -  Edyta Włoch

 • matematyka, zajęcia techniczne/technika -  Agnieszka Pietrzela

 • zajęcia komputerowe, informatyka, geografia, logopedia - Przemysław Pawlas
 • wychowanie fizyczne  - Michał Jezior

 • przyroda, biologia, geografia - Elżbieta Gajos
 • historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa - Agnieszka Wronisz
 • język niemiecki  - Teresa Szkodzińska
 • fizyka, chemia  - Katarzyna Machoń
 • plastyka, muzyka - Sylwia Osik-Mazurek
 • religia - ks. Krzysztof Marszałek

 • edukacja wczesnoszkolna III - Małgorzata Woźniak

 • edukacja wczesnoszkolna II - Teresa Oniszko

 • edukacja wczesnoszkolna I - Emilia Kondrat
 • wychowanie przedszkolne  - Elżbieta Baran

 

 

Galeria zdjęć: