W roku szkolny 2019/2020 przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentują:

Przewodnicząca – Anna Borzęcka

Zastępca – Barbara Woźniak

Sekretarz – Klaudia Goździkowska

Skarbnik – Anna Szczepaniak