W roku szkolny 2017/2018 przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentują:

Przewodnicząca - Monika Król

Zastępca- Małgorzata Zmysłowska

Sekretarz - Justyna Czechowska

Skarbnik- Monika Komarek