Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 Poczet flagowy towarzyszy społeczności uczniowskiej podczas ważnych wydarzeń szkolnych.

W roku szkolnym 2019/2020 do pocztu należą:

Alicja Budzyńska, kl. VII
Magdalena Wnuk, kl. VII
Łukasz Szczepaniak, kl. VII