W roku szkolnym 2019/2020 przedstawicielami społeczności uczniowskiej są:

  • Kacper Woźniak - przewodniczący - klasa VIII
  • Martyna Najda - zastępca przewodniczącego - klasa  VIII
  • Oliwia Pepaś - sekretarz - klasa VI

 

Opiekunami SU są Emilia Demucha i Małgorzata Chlebiej.