Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Agnieszka Pietrzela- wtorek klasa IV,V- godz. 12.50-14.25, czwartek klasa VI- 12.50- 13.35