1. Link do strony InterRisk TU S.A. z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej:


https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_PLUS_2017_-_final.pdf

2. Zestaw podręczników szkolnych na rok szkolny 2017/2018. 

3. Konsultacje z nauczycielami 2017/2018.

4. Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018.