Informacja o opłacie za dożywianie w maju, dla uczniów z klas O-III, została wysłana na dziennik elektroniczny. Klasy IV-VIII szczegółowe informacje otrzymają w późniejszym terminie