III miejsce dla Krystiana Rożko w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej

Dnia 14 marca 2019r. o godz.10.00 odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Tematyka straży pożarnej cieszy się popularnością w naszej szkole, więc kilka dni wcześniej odbyły się szkolne eliminacje. Brało w nich udział 6 uczniów klas IV-VIII. Uczniowie zmierzyli się z testem pytań jednokrotnego wyboru. Tematyka była zróżnicowana ze względu na dwie kategorie wiekowe- klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Do II gminnego etapu zakwalifikowali się: Barbara Chojak- klasa IV, Szymon Ostrowski – klasa V, Wiktor Król – klasa VII, Krystian Rożko- klasa VIII. Konkurs gminny miał formę pisemną i ustną. Do uzyskania było 30 punktów z części pisemnej oraz 9 punktów z części ustnej. Najlepszy wynik uzyskał Krystian Rożko i uplasował się na III miejscu w kategorii klas VII- VIII
( oraz Gimnazjum).