Udział uczniów klas VII-VIII w programie profilaktycznym dla młodzieży w Gimnazjum w Niedźwiadzie

 W dniach 9-10 maja uczniowie klas VII-VIII brali udział w nowatoskim programie profilaktycznym skierowanym do młodzieży Gminy Niedźwiada. Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje.

 

Cele profilaktyki:

 • pomaganie młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
 • zachęcanie młodzieży do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
 • mówienie o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
 • prowadzenie badań naukowych (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
 • wspieranie rodziców i wychowawców.

Efekty programu udowodnione w badaniach naukowych:

 • ograniczenie korzystania z narkotyków
 • ograniczenie picia alkoholu wśród młodzieży
 • wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków
 • przeciwdziałanie seksualizacji
 • ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców
 • obniżenie odsetka współżyjących seksualnie
 • intencja posiadania większej liczby dzieci w przyszłości
 • mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt
 • poprawa klimatu klasy