Dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 10.20 odbył się praktyczny egzamin na Kartę Rowerową

 Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu było ukończenie 10 lat, zgoda rodziców oraz pozytywnie zaliczony test teoretyczny (minimum 80 %) z wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. Uczniowie brali również udział w pogadance przygotowanej przez pielęgniarkę Danutę Wysokińską z udzielania pierwszej pomocy.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego czuwał przedstawicieli policji-młodszy aspirant Tomasz Szymczak. Do egzaminu podeszło 12 uczniów klasy IV i 2 uczniów klasy V. Wszyscy pozytywnie zdali egzamin. Gratulacje i pamiętajcie "Bądżcie bezpieczni i widoczni na drodze".