Po raz kolejny zadźwięczał dzwonek.

 

Drugiego września w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Anna Krupa, która powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła  nauczycieli i przyporządkowała klasy poszczególnym wychowawcom. Omówiła kalendarz roku szkolnego, zapowiedziała zmiany w funkcjonowaniu dowozów  i świetlicy szkolnej. Na zakończenie życzyła wszystkim owocnej pracy, samych sukcesów edukacyjnych i dużo wytrwałości. Następnie zaprosiła wszystkich uczniów i ich rodziców do klas.