Skip to main content
Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I- III biorą udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”.

Jego nadrzędnym celem jest kształtowanie asertywnej postawy wobec uzależnienia od nikotyny. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • zwiększenie wśród dzieci wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
  • kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne; osoby palą przy nich papierosy;
  • uświadomienie zagrożeń wynikających z tzw. biernego palenia.

W ramach podjętych działań przeprowadzono zajęcia  w czasie których wychowawcy wspólnie z uczniami pracowali w następujących obszarach tematycznych:

  • „Co i dlaczego dymi?”;
  • „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”;
  • „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?” ;
  • „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Realizacja wyżej wymienionych treści uwzględniała wiek oraz możliwości percepcyjne dzieci.

Skip to content