Najmłodsi uczniowie wprowadzili nas w świąteczny klimat.